Holistisch?

Je kunt je hart in je keel voelen kloppen, letterlijk krom lopen van zorgen of stralen van verliefdheid. Je lichaam registreert vaak niet alleen de eenvoudig aanwezige signalen. Signalen zoals spierpijn na het sporten, maar ook blijdschap, rouw en verdriet laten zich ergens in je lichaam voelen, ook al zijn deze emoties van heel lang geleden. Lichaam en geest vormen één geheel. Dit ingewikkelde geheel is niet altijd makkelijk te begrijpen of te verklaren. De holistische visie gaat uit van het samenspel van je innerlijke én je fysieke lichaam. Jouw gedrag en gedachtes samen met je eigen fysieke handelen zorgen bewust of onbewust altijd voor een mooi evenwicht. Tenminste, in de ideale situatie.

Het kan wel eens voorkomen dat dit samenspel even uit balans is en niet goed lukt. Er ontstaat stagnatie. Door stagnatie verliest het lichaam zijn natuurlijke, stromende eenheid en dit kun je merken. Je lichaam geeft dit namelijk aan op verschillende manieren. We kunnen het voelen als stijfheid of slapte, als spanning of vermoeidheid, als pijn en als ziekte en functieverlies. Volgens de holistische geneeskunde zijn lichamelijke klachten niet alleen toevallige gebreken van een kapot apparaat. Er kan ook een betekenis zitten die verband houdt met ons innerlijke leven. Vanuit dit perspectief is een medische behandeling niet het enige waar een lichaam om vraagt. Om dit samenspel (weer) te verbinden, is een holistische massage een vriendelijke richtwijzer en ondersteuning. Van hieruit gezien zal de therapie een preventief effect hebben en gezondheidsklachten vóór zijn.

Kwaliteit van aanraking

Bij een holistische massage hoort een speciale techniek van masseren. Het verschil merk je niet zozeer in de grepen maar in de wijze van aanraking. Een holistische massage is heel rustig en aandachtvol. Pas dan is het mogelijk door te laten dringen wat je eigenlijk voelt. Gaat het te snel, dan zijn de handen alweer voorbij een plek waar zich misschien een (oude) emotie heeft vastgezet die voor die telkens terugkerende spanningsklachten zorgt. Het is juist door deze aandacht mogelijk om telkens meer te ontdekken wat er in jouw gevoelservaring afspeelt. Want er valt veel te ontdekken. Vooral als je de tijd neemt om niet te zoeken in de buitenwereld, maar ook eens een kijkje durft te nemen in je binnenwereld. Als je dat doet zullen steeds meer subtiele dingen gaan opvallen. Dan ontstaat er vanzelf vanuit aandacht en begrip voor jouw specifieke situatie, ruimte en ontspanning. Hoe dit voor jou werkt kun je alleen maar zelf ondervinden. Je lichaam spreekt een taal die je kunt (leren) verstaan. Een holistische massage kan je hierin begeleiden.